ส่วนลด Nokair, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนสิงหาคม 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้กับตั๋วโดยสารประเภท Nok Lite, Nok X-tra และ Nok Max โดยต้องชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯกำหนด

– โค้ดส่วนลดนี้ ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร ในเส้นทางเชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, ระนอง, พิษณุโลก, ภูเก็ต, แพร่, กระบี่, ตรัง, สุราษฏร์ธานี และเชียงใหม่-อุดรธานี ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น

– โค้ดส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งและเดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562

– โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน

– โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 คนต่อการจอง

– โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบิน

– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง

– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

– ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้โดยสารนกแอร์ เมื่อแสดง boarding pass หรือ booking confirmation ในการซื้อบัตร
โดยสารเรือโดยสารท่องเที่ยวเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท

– One-Day River Pass หรือ One-Night River Pass รับส่วนลด 50 บาท
(เหลือเพียง 150 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 200 บาท)

– All Day All Night Pass รับส่วนลด 60 บาท
(เหลือเพียง 240 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 300 บาท)

– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

– ระยะเวลาโปรโมชั่น 29 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้โดยสารนกแอร์ เพียงแสดงบัตรโดยสารนกแอร์

• ห้องพัก Superior Explorer Room ราคาจาก 8,000 บาท เหลือเพียง 1,899บาทเท่านั้น

• ห้องพัก Deluxe Discovery Room ราคาจาก 9,000 บาท เหลือเพียง 2,199 บาทเท่านั้น

• สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 26 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

• สำรองห้องพักได้ที่ เบอร์ 02-2546480 / E-Mail : mkt@vincehotels.com

• สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่าง 7 วันก่อนเข้าพัก

• หลังจากสำรองที่พักเรียบร้อยแล้ว ทางโรงแรมจะส่งข้อความยืนยันการสำรองที่พัก ผ่านทางอีเมลล์

• โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

– สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารนกแอร์ เมื่อแสดง boarding pass หรือ booking confirmation ในการสำรองที่นั่ง
สำหรับรับประทานอาหารบนเรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์

– ผู้ใหญ่ : ลดเหลือ 850 บาท (ราคาปกติ 1,700 บาท)
เด็ก (อายุ 4-10 ปี) : ลดเหลือ 700 บาท (ราคาปกติ 1,100 บาท)
(ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)

– โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับสำรองที่นั่งล่องเรือดินเนอร์เท่านั้น ไม่รวมค่าเครื่องดื่มอื่นๆ

– สำรองที่นั่งติดต่อ 02 541 5599 หรือ E-mail nokpassenger@chaophrayacruise.com

– เงื่อนไขในการใช้บริการล่องเรือ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับลูกค้าของบริษัทฯ
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 2 วัน

– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งในวันหยุดเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์ได้

– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ได้และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– ในกรณียกเลิกการจองไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

– ระยะเวลาโปรโมชั่น 28 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ข้อตกลงและเงือนไข

Term & Condition
– CGH Hospital only
– Special promotion Buy 1 Get 1 Free for Nok Air passenger, when you show Nok Air boarding pass (route Myanmar, Vietnam, China)
– Starting Price THB 3,040
– Health check up period from 29 Apr 19 – 31 Oct 19
– Advance booking 3 days.
– Contact Information number +66 982938820 / E-Mail : khine.za@cgh.co.th
– Contact Information : CGH Facebook page: https://www.facebook.com/cghmyanmar/
– This promotion can not redeem to cash
– This promotion not valid in conjunction with other promotions.
– Terms and conditions apply

ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้โดยสารนกแอร์ เพียงแสดงบัตรโดยสารนกแอร์

• ห้องพัก Superior Explorer Room ราคาจาก 8,000 บาท เหลือเพียง 1,899บาทเท่านั้น

• ห้องพัก Deluxe Discovery Room ราคาจาก 9,000 บาท เหลือเพียง 2,199 บาทเท่านั้น

• สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 26 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

• สำรองห้องพักได้ที่ เบอร์ 02-2546480 / E-Mail : mkt@vincehotels.com

• สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่าง 7 วันก่อนเข้าพัก

• หลังจากสำรองที่พักเรียบร้อยแล้ว ทางโรงแรมจะส่งข้อความยืนยันการสำรองที่พัก ผ่านทางอีเมลล์

• โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน

สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วผ่าน www.nokair.com ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 ก.ค. 62
สมาชิกจะต้องทำการลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการผ่าน www.ktc.co.th/flyforever โดยใส่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (ทุกๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท) ในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยคะแนนที่ทำการแลกจะต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
กรณีที่สมาชิกมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขมากกว่า 1 เซลล์สลิป ในระยะเวลาที่กำหนด และต้องการแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์
สมาชิกจะต้องทำการลงทะเบียนแลกแต่ละเซลล์สลิป และแลกคะแนน KTC FOREVER ตามเงื่อนไข
ในกรณีที่สมาชิกทำการลงคะแนนเกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปการลงทะเบียนนั้นจะถูก ยกเลิกสิทธิ์
สมาชิกจะต้องมีคะแนนเพียงพอสำหรับการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ในวันที่เคทีซีทำการดึงยอดเพื่อมอบเครดิตเงินคืน หากสมาชิกมีคะแนนไม่เพียงพอ การลงทะเบียนนั้นจะถูกยกเลิกสิทธิ์
ยอดใช้จ่ายที่ได้ทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมรับสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช้อปออนไลน์ทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมฯ เท่ายอดซื้อต่อรายการ พร้อมรับคะแนนสะสม X5 ได้กรณีที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทั้ง 2 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ www.nokair.com ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 ก.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การ เข้าร่วมรายการผ่าน www.ktc.co.th/flyforever และสมาชิกจะต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้งเคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ตามเงื่อนไขเท่านั้น
กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ ณ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER จำนวน 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษลงเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตาม รายการนี้
การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ เป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณ [ เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน / เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ ]
เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชี เป็นปกติและไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะ เวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกไปแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ลดราคาสูงสุด 20%
ส่วนลดพิเศษต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ ระนองขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ ตรัง เชียงราย เชียงใหม่ เลย สกลนคร นครศรีธรรมราช ลำปาง หาดใหญ่ ย่างกุ้ง และโฮจิมินห์
สำรองที่นั่งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562– 17 กรกฎาคม 2562
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563
สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
ส่วนลดพิเศษ เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน สำหรับตั๋วประเภท บินเบาๆ และบินสบาย เท่านั้น
สำหรับตั๋วประเภท บินสบาย รวมสัมภาระเช็คอิน 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
โปรโมชั่นราคาพิเศษมีจำนวน 700,000 ที่นั่งและอาจไม่มีให้บริการในบางวันบางเที่ยวบิน
สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือ จะได้รับราคาพิเศษเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS ( iPhone / iPad / iPod Touch ) แอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ Android, OTA และ NOK Smile Booking (TA module)
จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์
ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ Nokair

ข้อตกลงและเงือนไข

Terms and Conditions:
1.The benefits of this promotion are limited and will be given on a first come, first served basis.
2. Promotion platform: Trip.com website, mobile website, and app (English Version 6.0 or above).
3. Only one promo code package can be claimed per person, this promotion includes 6 promo codes. Please check the terms & conditions and eligibility of each individual promo code before using on:
3.1 Car Rentals:
Promo code 1: 10% off Tamra Car Rentals in Jeju
1) Promotion platform: Trip.com website and app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) This promo code is valid on car rental bookings with a drop-off date before June 1, 2020.
4) This promo code is valid when renting one of the following models from Tamra in Jeju: Sonata Rise, KIA Niro, Grandeur, Citroen DS3, Mini Cooper, Mini Clubman, Chevy Malibu, BMW430i, K7, BMW 5 Series, Genesis, Palisades (7 Passenger)
5) To use this promo code, the rental period must be at least two days and the booking must be made at least one day before pick-up.
6) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
Promo code 2: 10% off GoSoCar Rentals in Malaysia
1) Promotion platform: Trip.com website and app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) This promo code is valid on car rental bookings with a drop-off date before June 1, 2020.
4) This promo code is valid when renting any car model from GoSoCar in Malaysia.
5) To use this promo code, the rental period must be at least two days and the booking must be made at least one day before pick-up.
6) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
Promo code 3: 5% Off Car Rentals
1) Promotion platform: Trip.com app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) Once claimed, promo codes are valid for 14 days.
4) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
3.2 Tours & Tickets:
1) Promotion period: From now until 31 May,2020. The benefits of this promotion are limited and will be given on a first come, first served basis.
2) Promotion platform: Trip.com Mobile App and Trip.com Desktop website.
3) Promo code usage: To receive the discount, please select the proper code on the booking page of designated Tours and Tickets products. receive an instant discount of 5%.
4) The promo code is applicable for the following destination products: Shanghai, Beijing, Hong Kong, Singapore, Chengdu, Tokyo, Zhangjiajie, Seoul, Xi’an, Macao, Suzhou, Guangzhou, Bangkok, Osaka, Dubai, Paris, Taipei, Phuket, Guilin, London.
3.3 Hotels:
1) Promo code validity: 60 days from the date of issue.
2) The promo code is valid for hotel bookings only.
3) Restrictions: Promo code is only valid on your first hotel booking on Trip.com App.
4) Eligible hotels: Promo codes can only be used for prepaid rooms. Due to certain hotel and supplier requirements, promo codes may not be valid on some prepaid rooms. Only one promo code can be applied to each booking.
5) Receive an instant discount of 5%.
4.In the case of booking cancellations, the promo code used for that booking will automatically be returned to your account and made available for use during the promotion phase it was issued in. Promo codes used for bookings which are then modified by customer support will be considered null and void.
5. Cancellation and prepayment policies may vary according to room type. Please refer to the room policies upon reservation.
6. Trip.com reserves all rights to final interpretation of this promotion.

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

Terms & Conditions:
1. Promotion Platform: All Trip.com websites and mobile apps (Version 6.6 and above).
2. Eligible Bookings: This promotion is only applicable to completed bookings in eligible hotels and room types (modifications, cancellations, no-shows, and chargebacks will NOT earn Miles&Smiles miles). Customers must enter their Miles&Smiles member ID at the time of hotel booking to earn Miles&Smiles miles. Please note that the name associated with this membership number must match that entered for Guest 1. In the event that the user’s name or membership number is entered incorrectly, no Miles&Smiles miles will be awarded.
3. Earning Details: Miles&Smiles miles will be awarded at a rate of 1 Miles&Smiles mile per USD 1 excluding taxes and fees. Payment made in any other currency will be converted into USD at a rate solely determined by Trip.com, and Miles&Smiles miles will be awarded based on the USD value. Miles&Smiles miles will be credited to your account within 6 weeks after the stay is completed. Due to exchange rates, the exact number of points earned may slightly differ from the displayed amount.
4. This offer cannot be used in conjunction with any other discounts, promotional offers or cash coupons.
5. Your personal information may be collected and shared with our loyalty program partners as necessary for miles or points accumulation.
6. Trip.com reserves all rights of final interpretation.

Nokair ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น Nokair

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ Nokair

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Nokair และข้อเสนอ