คูปอง Tops, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนมิถุนายน 2020

In order to favourite this shop, please login or register first.

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต TMRW รับเงินคืน 15%
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 15%
• รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตTMRW ที่ Central Food Hall, Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops Daily และ Tops online
• รายกายส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคิดจำนวนเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของ 15 ร้านค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกัน โดยนับจากวันที่เกิดรายการ ดังต่อไปนี้ Tops (Central Food Hall, Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops Daily และ Tops online), TrueCoffee, Au Bon Pain, DEAN & DELUCA, KOI Thé, Krispy Kreme, Rabbit Line Pay, Grab, MRT, Lazada, Shopee, , HappyFresh, honestbee, EVENT POP และ SF Cinema
• จำกัดยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ไม่เกิน 500 บาท/เดือน/ท่าน
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW จะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ
• เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
• เฉพาะบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต Central The 1 credit card!
ต่อที่ 1 รับทันที! ส่วนลดมูลค่า 180 บาท เมื่อช็อปครบ 2,000 บาท/ใบเสร็จ
(จำกัด 9 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ)

พิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ส่ง SMS มาที่ 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) เพื่อรับรหัสส่วนลด e-coupon

ต่อที่ 2 พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%
เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการสั่งซื้อ ผ่านแอป UCHOOSE หรือส่ง SMS พิมพ์ TOPS วรรค

ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 ( • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท / รายการสั่งซื้อสินค้า และสูงสุด 900 บาท ตลอดรายการ • ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ )

เฉพาะวันสั่งซื้อและจัดส่ง : 11 มีนาคม 2563 – 9 มิถุนายน 2563

เงื่อนไขรายการต่อที่ 1:

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน
ยอดซื้อ 2,000 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน เฉพาะจัดส่งภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 – 9 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อแบรนด์ และยี่ห้อเบอร์ดี้, กระเช้าของขวัญทุกชนิด,
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง
ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 180 บาท 9 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ
คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน
ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 6%

สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ รวมการซื้อสินค้าผ่านทางท็อปส์ ออนไลน์ (www.tops.co.th) และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา (ยกเว้น ซูเปอร์คุ้ม)
ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยหลงผิด หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก / ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE ก่อนทำรายการ โดยนับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ
สำหรับยอดซื้อสินค้าครบทุก 1,200 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 48 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท / หมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 420 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 420 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบรายการ

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ Tops

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

Tops ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น Tops

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ Tops

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Tops และข้อเสนอ