ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

เจ้าของ: เจ้าของเว็บไซต์;
การใช้: การกระทำทั้งหมดที่เป็นไปได้;
คุณ: ผู้ใช้งาน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์;
เนื้อหา:เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์;

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ขณะนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์คุณจะต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดนี้

เนื้อหาทั้งหมดมาจากเจ้าของเว็บไซต์ด้วยการดูแลอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามเจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใดๆในการแสดงผลเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เจ้าของไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของไฟล์ลิงค์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด และ / หรือการอ้างอิงเว็บไซต์ เมื่อไฟล์เกิดความเสียหายหรือขัดข้องใดๆ

การใช้งานหรือส่วนใดๆจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตในการใช้เนื้อหาหรือส่วนใดก็ตามเพื่อเผยแพร่ในที่สาธารณะชนจะต้องมีการขออนุญาตจากเราก่อนทุกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

เราขอสงวนลิขสิทธิ์