ส่วนลด KKDay, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนธันวาคม 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้และสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการข้างต้นเท่านั้น
ระยะเวลาการจองและเดินทางดังนี้:
– ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2019
– ระยะเวลาเดินทาง: วันนี้ – 31 มีนาคม 2020
โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสมาชิกประเทศไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เท่านั้น
ผู้เป็นสมาชิก KKday ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครบัญชีสมาชิกหรือใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลอันเป็นความจริงและถูกต้อง ในกรณีที่ KKday ตรวจพบว่ามีการใช้ข้อมูลเท็จหรือผิดกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี/ความเป็นสมาชิกและยกเลิกการทำรายการทั้งหมดภายใต้บัญชีนั้น
ราคาที่แสดงข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินระหว่างประเทศ
การยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของทัวร์/กิจกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า กรุณาลงทะเบียนใน www.kkday.com เพื่อทำการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาในระบบ
โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นจาก KKday
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลไปที่ service@kkday.com

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้และสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการข้างต้นเท่านั้น
ระยะเวลาการจองและเดินทางดังนี้:
– ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2019
– ระยะเวลาเดินทาง: วันนี้ – 31 มีนาคม 2020
โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสมาชิกประเทศไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เท่านั้น
ผู้เป็นสมาชิก KKday ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครบัญชีสมาชิกหรือใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลอันเป็นความจริงและถูกต้อง ในกรณีที่ KKday ตรวจพบว่ามีการใช้ข้อมูลเท็จหรือผิดกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี/ความเป็นสมาชิกและยกเลิกการทำรายการทั้งหมดภายใต้บัญชีนั้น
ราคาที่แสดงข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินระหว่างประเทศ
การยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของทัวร์/กิจกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า กรุณาลงทะเบียนใน www.kkday.com เพื่อทำการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาในระบบ
โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นจาก KKday
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลไปที่ service@kkday.com

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ KKDay

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ข้อเสนอ
ตรวจสอบแล้ว 100%
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

KKDay ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น KKDay

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ KKDay

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ KKDay และข้อเสนอ