ส่วนลด Clubmed, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนกันยายน 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ข้อตกลงและเงือนไข

• Promotion is only valid for new bookings.
• Bookings are subject to availability; black-out dates may apply
• Minimum length of stay is required.
• Discount not applicable to airlines and transfers.
• Prices are correct at the time of publishing and are subject to change without prior notice.
• Club Med Kani does not accommodate children below 2 years of age.
• Overwater Suites at Club Med Kani and Finolhu Villas do not accommodate children below 8 years of age
• Children aged under 4 years stay for free at our family destinations.
• Children aged 4-11 years stay at up to 40% off adult price at selected family resorts.
• Children aged 12-17 years stay at up to 20% off adult price at selected family resorts.
• This offer cannot be redeemed after completion of booking should promo code (if applicable) failed to be applied before payment.
• Club Med reserve the right to vary the terms and conditions governing the offers.
• For flights that are booked through Club Med, tickets for children must be paid for by the client. Children who are eligible to stay for free must be lodged in the same room as the adults who are paying for their stay, or in a connecting room.
• Costs associated with Baby & Petit Club Med are at full day rate during entire stay booked.
• Ski equipment rental not included, however, ski lessons and passes are included beginning the day after arrival.
• Extra charge may apply for selected activities.
• Promo cannot be exchanged for cash.
• Offer is subject to terms and conditions of Club Med.
• All feedback regarding quality and services provided should be directed to Club Med.

For further enquiries, please contact Club Med Travel Consultants at 02-268-8448. All prices are subject to change. Other terms & conditions apply.

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ Clubmed

ข้อตกลงและเงือนไข

Terms and Conditions:
1.The benefits of this promotion are limited and will be given on a first come, first served basis.
2. Promotion platform: Trip.com website, mobile website, and app (English Version 6.0 or above).
3. Only one promo code package can be claimed per person, this promotion includes 6 promo codes. Please check the terms & conditions and eligibility of each individual promo code before using on:
3.1 Car Rentals:
Promo code 1: 10% off Tamra Car Rentals in Jeju
1) Promotion platform: Trip.com website and app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) This promo code is valid on car rental bookings with a drop-off date before June 1, 2020.
4) This promo code is valid when renting one of the following models from Tamra in Jeju: Sonata Rise, KIA Niro, Grandeur, Citroen DS3, Mini Cooper, Mini Clubman, Chevy Malibu, BMW430i, K7, BMW 5 Series, Genesis, Palisades (7 Passenger)
5) To use this promo code, the rental period must be at least two days and the booking must be made at least one day before pick-up.
6) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
Promo code 2: 10% off GoSoCar Rentals in Malaysia
1) Promotion platform: Trip.com website and app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) This promo code is valid on car rental bookings with a drop-off date before June 1, 2020.
4) This promo code is valid when renting any car model from GoSoCar in Malaysia.
5) To use this promo code, the rental period must be at least two days and the booking must be made at least one day before pick-up.
6) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
Promo code 3: 5% Off Car Rentals
1) Promotion platform: Trip.com app.
2) Eligibility: Promo codes can only be used for prepaid car rental bookings.
3) Once claimed, promo codes are valid for 14 days.
4) Discounts cannot be applied to one-way rental fees.
3.2 Tours & Tickets:
1) Promotion period: From now until 31 May,2020. The benefits of this promotion are limited and will be given on a first come, first served basis.
2) Promotion platform: Trip.com Mobile App and Trip.com Desktop website.
3) Promo code usage: To receive the discount, please select the proper code on the booking page of designated Tours and Tickets products. receive an instant discount of 5%.
4) The promo code is applicable for the following destination products: Shanghai, Beijing, Hong Kong, Singapore, Chengdu, Tokyo, Zhangjiajie, Seoul, Xi’an, Macao, Suzhou, Guangzhou, Bangkok, Osaka, Dubai, Paris, Taipei, Phuket, Guilin, London.
3.3 Hotels:
1) Promo code validity: 60 days from the date of issue.
2) The promo code is valid for hotel bookings only.
3) Restrictions: Promo code is only valid on your first hotel booking on Trip.com App.
4) Eligible hotels: Promo codes can only be used for prepaid rooms. Due to certain hotel and supplier requirements, promo codes may not be valid on some prepaid rooms. Only one promo code can be applied to each booking.
5) Receive an instant discount of 5%.
4.In the case of booking cancellations, the promo code used for that booking will automatically be returned to your account and made available for use during the promotion phase it was issued in. Promo codes used for bookings which are then modified by customer support will be considered null and void.
5. Cancellation and prepayment policies may vary according to room type. Please refer to the room policies upon reservation.
6. Trip.com reserves all rights to final interpretation of this promotion.

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท* เมื่อแบ่งจ่ายบัตรโดยสาร 0% 3 เดือน ที่ www.nokair.com

ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ ND วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) ต้องลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิต

ยอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน*

10,000 – 24,999 บาท

150 บาท

25,000 – 49,999 บาท

500 บาท

ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

1,500 บาท

 

เงื่อนไข:
– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยส่ง SMS พิมพ์ ND เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) ต้องลงทะเบียนทุกประเภทบัตร และได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ www.nokair.com และมียอดแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้)
– ยอดชำระค่าบัตรโดยสารตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สามารถแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
– การใช้บัตรในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
– ยอดแบ่งชำระที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้
– หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การคิดยอดใช้จ่ายจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และจะไม่นำเศษการคำนวณในแต่ละยอดใช้จ่ายมาคำนวณอีก
– รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะยอดแบ่งชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท ที่เดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย
– ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
– สิทธิพิเศษและการให้เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
– ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
– ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
– เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารรวมถึงการใช้บัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสายการบิน ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการชำระเงิน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด การดำเนินการ สินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการกำหนด การดำเนินการ สินค้า และ/หรือการให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินผู้ให้บริการ
– กรณีผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ จะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารกำหนด ณ ขณะนั้น) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ได้
– ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากสถานภาพความเป็นสมาชิกบัตรเครดิตถูกยกเลิกก่อนการแบ่งชำระค่าบัตรโดยสารเสร็จสิ้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบัตรโดยสารที่คงค้างทั้งจำนวนทันที
– ธนาคารและสายการบินที่ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
– ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
– สอบถามรายละเอียดการใช้บัตรเครดิตได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

รายละเอียดเพิ่มติม

* เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสำหรับแบ่งจ่าย 0%

– สำหรับการซื้อบัตรโดยสาร และทำรายการแบ่งชำระที่ www.nokair.com เท่านั้น
– ยอดแบ่งจ่าย 10,000 – 24,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท,
ยอดแบ่งจ่าย 25,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท,
ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
– จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อผู้ถือบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

Clubmed ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น Clubmed

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ Clubmed

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Clubmed และข้อเสนอ