ส่วนลด Grab, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนกรกฎาคม 2019

In order to favourite this shop, please login or register first.

ข้อตกลงและเงือนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร UnionPay
โปรโมชันส่วนลดพิเศษสำหรับชาว UnionPay กลับมาอีกครั้ง! เพียงใช้ Grab และจ่ายโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิต UnionPay รับส่วนลด Grab สูงสุด 240 บาทต่อเดือน

ทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 80 บาท (3 ครั้ง/เดือน)

ใส่รหัส: UP80

เมื่อผูกบัตร UnoinPay และจ่ายผ่าน GrabPay ใช้ได้กับ JustGrab, GrabTaxi, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabCar Luxe

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 กันยายน 2562

ค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท

ส่วนลดมีจำนวนจำกัด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– ผู้ถือบัตร UnionPay รับส่วนลด 80 บาท สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือน และค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาทต่อเที่ยว เมื่อใส่รหัสส่วนลด UNIONPAY และชำระค่าบริการ Grab ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต UnionPay ที่ร่วมรายการและออกภายในประเทศไทยเท่านั้น

– ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว – ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด

– ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe และ GrabTaxi เท่านั้น รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabFood, GrabBike, GrabExpress, GrabSUV, GrabVan และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)

– ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 กันยายน 2562 เท่านั้น

– รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– GRAB และ UnionPay ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน กรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทและ UnionPay ถือเป็นที่สิ้นสุด

– ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

รับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50% ง่ายๆ แค่เรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB
สุขใจกับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50%* ง่ายๆ เพียงเรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB ผ่าน GrabPay ผูกก่อน เรียกก่อน คุ้มก่อน! ถึงแล้วลงได้เลย ไม่ต้องควานหาสตางค์ ไม่ต้องรอเงินทอน

ทุกผู้ใช้:
ลด 50%* 2 ครั้ง / เดือน / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRAB50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้บัตร UOB ครั้งแรก:
ลด 50%* 2 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 100 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBNEW50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้ Grab ครั้งแรก:
ลด 50%* 5 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRABNC
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 กันยายน 2562

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan, GrabTaxi และ Rent
สิทธิต่อวันมีจำนวนจำกัด

ตั้งค่าบัตรหลักอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1
เข้าไปที่เมนู GrabPay บนแอปฯ Grab และไปที่ ‘วิธีการชำระเงิน’
ขั้นตอนที่ 2
กดเลือกบัตรที่คุณต้องการ ขั้นตอนที่ 3 กด ‘ตั้งค่าเป็นบัตรหลัก’ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

รับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50% ง่ายๆ แค่เรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB
สุขใจกับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50%* ง่ายๆ เพียงเรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB ผ่าน GrabPay ผูกก่อน เรียกก่อน คุ้มก่อน! ถึงแล้วลงได้เลย ไม่ต้องควานหาสตางค์ ไม่ต้องรอเงินทอน

ทุกผู้ใช้:
ลด 50%* 2 ครั้ง / เดือน / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRAB50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้บัตร UOB ครั้งแรก:
ลด 50%* 2 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 100 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBNEW50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้ Grab ครั้งแรก:
ลด 50%* 5 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRABNC
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 กันยายน 2562

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan, GrabTaxi และ Rent
สิทธิต่อวันมีจำนวนจำกัด

ตั้งค่าบัตรหลักอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1
เข้าไปที่เมนู GrabPay บนแอปฯ Grab และไปที่ ‘วิธีการชำระเงิน’
ขั้นตอนที่ 2
กดเลือกบัตรที่คุณต้องการ ขั้นตอนที่ 3 กด ‘ตั้งค่าเป็นบัตรหลัก’ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อตกลงและเงือนไข

รับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50% ง่ายๆ แค่เรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB
สุขใจกับส่วนลดการเดินทาง Grab ถึง 50%* ง่ายๆ เพียงเรียก Grab แล้วจ่ายค่าบริการด้วยบัตรเครดิต UOB ผ่าน GrabPay ผูกก่อน เรียกก่อน คุ้มก่อน! ถึงแล้วลงได้เลย ไม่ต้องควานหาสตางค์ ไม่ต้องรอเงินทอน

ทุกผู้ใช้:
ลด 50%* 2 ครั้ง / เดือน / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRAB50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้บัตร UOB ครั้งแรก:
ลด 50%* 2 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 100 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBNEW50
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562

ผู้ใช้ Grab ครั้งแรก:
ลด 50%* 5 ครั้ง / ผู้ใช้ (*ลดสูงสุด 60 บาทต่อครั้ง)
ใส่รหัส: UOBGRABNC
วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 15 กันยายน 2562

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan, GrabTaxi และ Rent
สิทธิต่อวันมีจำนวนจำกัด

ตั้งค่าบัตรหลักอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1
เข้าไปที่เมนู GrabPay บนแอปฯ Grab และไปที่ ‘วิธีการชำระเงิน’
ขั้นตอนที่ 2
กดเลือกบัตรที่คุณต้องการ ขั้นตอนที่ 3 กด ‘ตั้งค่าเป็นบัตรหลัก’ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร JCB
เรียก Grab เมื่อไร อย่าลืมจ่ายด้วย GrabPay!
เพราะคุณมีรหัสส่วนลด Grab อยู่ในมือ!
ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 70 บาท (2 ครั้ง / เดือน)
ใส่รหัส: JCB70
เมื่อผูกบัตร JCB และจ่ายผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan, GrabTaxi และ GrabExpress (Car)
ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ผู้ถือบัตร JCB รับส่วนลด 70 บาท สูงสุด 2 ครั้งต่อเดือน เมื่อใส่รหัสส่วนลด JCB70 และชำระค่าบริการ Grab ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต JCB ที่ร่วมรายการและออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว – ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan, GrabTaxi และ GrabExpress (Car) เท่านั้น รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabFood, GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
GRAB และ JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน กรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทและ JCB ถือเป็นที่สิ้นสุด
ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อตกลงและเงือนไข

Grab x The 47th National Book Fair Event
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 พบกับหนังสือดีหนังสือหายาก ทั้งในและต่างประเทศ

รหัสโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับไปงานนี้

ผู้ใช้ใหม่

รับส่วนลด 50% สูงสุด 60 บ.

ใส่รหัส DEX50

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 5 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค – 7 เม.ย. 62

ทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 50%* สูงสุด 60 บ.

ใส่รหัส: DEX

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 2 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 7 เม.ย. 2562

สำหรับการเรียกไป – กลับจาก Queen Sirikit National Convention Center

ข้อตกลงและเงือนไข

Platinum Movie Screening – Captain Marvel
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum! ให้คุณชมภาพยนตร์ ‘Captain Marvel’ ฟรี!

ง่ายๆ เพียงแลกคะแนน GrabRewards เพียง 2,500 คะแนน ก็รับไปเลย! บัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ พร้อมป็อปคอร์น และเครื่องดื่ม แลกได้แล้วตั้งแต่วันนี้!

*Grab สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ Grab

ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้
ได้ใช้แล้วหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้

Grab ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น Grab

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ Grab

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Grab และข้อเสนอ