ส่วนลด Big C, ข้อเสนอและขายช่วงสำหรับเดือนสิงหาคม 2020

In order to favourite this shop, please login or register first.

ไม่มีข้อเสนอที่ใช้งานได้

โอ้ ไม่นะ! ไม่มีส่วนลดที่ใช้ได้เลย! อาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อัพเดทเร็วๆนี้ แต่คุณก็สามารถเช็คเว็บไซต์ Big C หรือว่าลองโค้ดส่วนลดด้านล่างว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่

ข้อเสนอเพิ่มเติมจากร้านที่คล้ายกัน

ส่วนลดและข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับ Big C

ข้อตกลงและเงือนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต TMRW รับเงินคืน 15%
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 15%
• รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตTMRW ที่ Central Food Hall, Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops Daily และ Tops online
• รายกายส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคิดจำนวนเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของ 15 ร้านค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกัน โดยนับจากวันที่เกิดรายการ ดังต่อไปนี้ Tops (Central Food Hall, Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops Daily และ Tops online), TrueCoffee, Au Bon Pain, DEAN & DELUCA, KOI Thé, Krispy Kreme, Rabbit Line Pay, Grab, MRT, Lazada, Shopee, , HappyFresh, honestbee, EVENT POP และ SF Cinema
• จำกัดยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ไม่เกิน 500 บาท/เดือน/ท่าน
• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW จะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ
• เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW ไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
• เฉพาะบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

Big C ความคิดเห็น

แบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น Big C

Big C

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน

คะเเนนทั้งหมด: 5/5

ราคา:
*****
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
คะแนนโดยรวม:
*****

ความคิดแห็น

User avatar
อัดดือนัน

6 เมษายน 2019

หัวใจคือลูกค้า

ราคา:
*****
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
คะแนนโดยรวม:
*****

โพสต์ความคิดเห็น

ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ราคา:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
การจัดส่งและบริการหลังการขาย:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
คะแนนโดยรวม:
*****
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง
ค่าที่ป้อนไม่ถูกต้อง

ถามเกี่ยวกับ Big C

ถามเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Big C และข้อเสนอ